22
CHAPTER
LACK OF LOYALTY
- MARY -
  Az arcunkba csapó lagymatag szellő még mindig arra a bizonyos viharra emlékeztetett, jóllehet azóta már jó pár nap eltelt anélkül, hogy a szélsőséges és időnként igencsak zord időjárásnak köszönhetően akárcsak egyetlen emberünket is elveszítettük volna. Aznap a lányok létszáma tizenkettőre csökkent.
  Ahogy jobbra fordítottam a fejem, és összeszűkítettem a szemeimet olyannyira, hogy a szempilláim már szinte teljesen elfedték az íriszeimet, felfedeztem a távolban éledező Napot, ami finom árnyékot vetve a homokbuckákra, életre keltette azokat. Persze már mind tisztában voltunk vele, hogy a távolból még óriási tetemnek tűnő alakok nem lehettek többek csalfa porszemeknél, néha, mint például ebben a pillanatban, egyenesen a frászt hozták rám. S nem csak a képzelt fenevadaktól tartottam. Emlékszem, Danny egyszer azt mondta nekem, ha túl sokszor kísérted a sorsot, előbb-utóbb magadra haragítod, ennek ellenére hinni szerettem volna benne, hogy a lebukásunk még nem volt kőbe vésve. Mert bár Thomas és a többiek talán figyelmen kívül tudták volna hagyni a sértettségüket és örültek volna a jelenlétemnek, a B csoport tagjai azonban határozottan szembefordultak volna velem a tettem miatt.
 Óvatosan kibújtam Newt ölelő karjai közül, miközben megpróbáltam a lehető legkisebb zajt csapni, valahányszor visszahúzott egy újabb édes puszira. A szőke alvezér egyáltalán nem könnyítette meg a dolgom, és ha nem lettem volna olyan feszült a közelgő hajnal miatt, talán szóvá is tettem volna, hogy szerintem miért kaphatta „A Ragasztó” becenevet.
- Még egy perc, csak egyetlen perc - könyörgött, és ahogy a lefelé konyuló félhold alakú ajkait bámultam, azon sem csodálkoztam volna, ha a mimikáim önkénytelenül leutánozták volna az övéit. Legszívesebben már az első éjszakán a fiúk csoportjával maradtam volna, de ez két okból sem volt kivitelezhető. Először is, Teresa állítása szerint, az Útvesztőben elöltött napjai alatt közte és a bátyám között egy olyan elszakíthatatlan kötelék alakult ki, ami miatt nem hagyhattam magam mögött – nem mintha egyébként valaha is megfordult volna a fejemben ilyesmi -; másodszor, ha leléptem volna, semmi sem akadályozta volna meg Sonyáékat a támadás megindításában. Már így is rájöttek, hogy a fiúk alig egy órányi sétára lehettek tőlünk, tegnap ugyanis egy szemfüles őrszem kiszúrta az egyik óvatlan bököttet, aki unalmában a tűzzel játszadozott; szó szerint, és átvitt értelemben is, ami azt illeti.
- Kettővel ezelőtt is ezt mondtad - suttogtam a fiú fülébe, majd megtámasztva a kezeimet a mellkasán, finoman elhúzódtam tőle, még mielőtt ismételten visszaránthatott volna maga mellé a meglepően puha homokba, ami nem mellesleg foltokban megült a hajszálaimon. - Most már tényleg mennem kell, két nap és újra itt vagyok.
 A kijelentésemet néma csönd követte, egy fokkal mélyebb és törékenyebb, mint az ezt megelőző búcsúzkodásunk alkalmával. Minden alkalommal egyre nehezebb volt elhinni, hogy az a két nap gondtalan és problémamentes lesz, hisz nem tudhattuk, mikor csap le az égből egy újabb villám, mikor támadnak majd ránk éhes Buggyantak, mikor őrülnek meg Brendáék vagy ne adj Isten, mi magunk. Ettől féltem a legjobban; hogy majd nem emlékszem rá, ki a barátom és ki az ellenségem, nem tudom majd megkülönböztetni, mi a jó és a helytelen, mi étel és mi nem.
- Nem tudhatod, hogy... - a jobb kezem mutatóujját gyorsan Newt enyhén duzzadt ajkaira tapasztottam, hogy még véletlenül se szólhassa el magát. Nem kellett kimondania, mire gondolt, tisztában voltam mindennel, amivel szükséges volt és egyébként is, már rég nem kellettek szavak ahhoz, hogy kiolvassam, mi járt a fejében. Ha nem húzott maszkot, már nem esett nehezemre rájönni, mit forgatott a fejében.
- Ssh, tudom. Én is félek tőle - az eredeti elképzelésemet sutba dobva egy leheletnyit közelebb merészkedtem hozzá, majd egy lágy csókot nyomtam a vágytól enyhén elnyílt szájára. Az ehhez hasonló pillanatokban olyan egyértelmű volt, hogy milyen fontosak voltunk egymásnak, hogy hirtelen ostobának éreztem magam, amiért a múltban akár egy másodpercig is megkérdőjeleztem mindezt.
  Ahogy a mellkasára fektettem a fejem, éreztem Newt szívének minden egyes heves dobbanását, azt, ahogy a vére pulzált az ereiben és ettől hihetetlen módon megnyugodtam. Egy röpke pillanatra le is hunytam a szemeimet, átadva a testem a jóleső érzésnek, annak, ahogy a fiú hosszúkás ujjai a kócos hajammal játszadoztak, vagy, ahogy az álla megpihent a fejem búbján.
- Hiányozni fogsz - búgta. Először nem is nagyon értettem, mit mondott, csak amikor újra elismételte a szavakat, jutott el a tudatomig, hogy pontosan miről beszélt. A vallomását hallva egészen meghatódtam, de ahelyett, hogy ezt kimutattam volna, mindössze megköszörültem a torkom és elhúzódva tőle az arcába mosolyogtam. Még túl törékeny volt a világ, ahogy a jövőnk is, egyszerűen nem engedhettük meg magunknak, hogy egymás gyenge pontjaivá váljunk, mert akkor a VESZETT kijátszhatta volna ezt az ütőkártyát, ahogy azt Thomasszal is tették. Nem szerettem rá gondolni, de néha eszembe jutott, hogy mi lett volna, ha Thomas helyett valaki mással kerültem volna közeli kapcsolatba. Akkor most ő lett volna a célkeresztben? Vajon Chucknak is ezért kellett meghalnia? Na és Dannynek? Hisz az Alkotók irányították a Siratókat, talán az áldozataik sem véletlenül lettek azok, akik. És ha a vihar is csupán egy kreálmány? Jack a barátom volt, és többé már nem létezett... Nem hagyhattam, hogy a múlt megismételje önmagát, nem veszíthettem el több szerettem. Persze tudtam, ha logikusan, az érzelmeimet kizárva is végiggondoltam volna mindezt, akkor gyerekesnek és én-központúnak hatott volna minden eddigi feltevésem. Senki sem lehetett ilyen fontos, A Próba ide vagy oda, az emberek nem miattam haltak meg. Chuck önszántából mentette meg Thomast, Danny önszántából volt a Tisztás nyílt területén, Jack önszántából futott pont arra, amerre a lábai vitték.
- Vigyázz azokra a vacadékokra, nem hiszem, hogy tovább húzhatom. Ha valami balul sülne el, lehet ártatlanok is megsérülnek - mondtam végül, még mielőtt állásba tornáztam volna önmagam. Ahogy felszedtem a földről a pokrócként használt textíliákat, önkénytelen, de elhúztam a szám. Bármennyire is szerettem volna, nem halogathattam tovább a támadást, a kiszabott tizennégy nap fele már jócskán eltelt, a két csoport találkozása elkerülhetetlen volt.
- Ha Brendán múlik, Tommynak egy haja szála sem görbül. A csaj egy másodpercre sem hagyja magára – Newt nevetése közel sem volt olyan kényszeredett, mint az én arcomat elcsúnyító grimasz. Sosem gondoltam magamra úgy, mint olyasvalakire, aki képes lenne látatlanban elítélni másokat, de úgy tűnt, a személyiségem újabb fordulóba ért. Az Alkotók tesztjei kényük-kedvük szerint formáltak; azzá az áskálódó, rettegő csődtömeggé, akivé sosem akartam átváltozni. Mégsem tudtam magamban tartani: a gúnytól csöpögő, megvető véleményem önkénytelen, de kicsúszott az ajkaim között, hiába szorítottam össze a fogaimat.
- Nem tetszik ez nekem – a hangom inkább hasonlított egy kígyó sziszegésére, mint bármi emberire, így hát kénytelen voltam elengedni az állkapcsom és nyelni egy hatalmasat, még mielőtt folytattam volna. - Mégis mennyit tudsz ezekről a bökött Buggyantakról? Csak úgy felbukkantak a semmiből, és most veletek utaznak, mintha a barátaitok lennének...
 Nem tudtam befejezni, mert amíg nem figyeltem, Newt hozzám hasonlóan felállt és elém lépett. Koszos tenyerét a számra tapasztva végérvényesen belém fojtotta a szavakat, amiért egy szúrós pillantást kapott ajándékba; de ő állta a tekintetem, mi több, szembeszállt velem.
- Igen, felbukkantak, mint minden redves Buggyant, akivel Perzseltföldön találkoztunk! – pirított rám magából kikelve. Elkerekedett szemekkel figyeltem a szöszi arcát. Azt, ahogy a csokoládészín szemei alatt éktelenkedő sötétlila karikák elmélyültek, miközben beszélt, ahogy a világos textília alatt megbújó izmai megfeszültek, miközben hadonászott, és ahogy beletúrt a hajába, még mielőtt az oldala mellé ejtette volna a karjait.
 Elléptem tőle.
- Tudom, én csak... – összefonva a karjaimat, sután hátat fordítottam neki, majd egy piciny szünetet tartva rendszereztem az érzelmeimet. Igaza volt, és nehezemre esett akárcsak utalnom is rá, hogy tévedtem. Velem ellentétben ő már több napja együtt élt Brendáékkal, velem ellentétben valódi tényekre alapozta a véleményét. Vettem egy mély levegőt. - Azt hiszem, teljesen az agyamra ment a szárazság, és a folytonos hiszti sincs rám túl jó hatással.
 A cipőmmel a homokot kaparásztam, de a szoros fűzőnek és a komfortos kialakításnak köszönhetően egyetlen porszem sem tört utat magának a lábbeli belsejébe, amiért elmormoltam egy néma köszönetet, jóllehet a VESZETT egyáltalán nem érdemelt ilyesmit. Hosszú, évtizedeknek tűnő percekbe telt, mire mind a ketten megnyugodtunk, és Newt a hátam mögé lépve a vállamra fektette a tenyerét. Csöndben elszámoltam háromig, csak ezt követően ráztam le magamról az érintését, hogy ezáltal könnyedén felé fordulhassak.
- Nyugi, minden rendben lesz – suttogta, miközben az ajkai kifli formát öltve suta mosolyra húzódtak. Tisztában voltam vele, hogy neki sem volt könnyebb, mint akárki másnak Perzseltföldön. Ráadásul velem ellentétben ő három évet töltött a Tisztáson, ezáltal mindenkit ismert. Mindenki, aki a szemei előtt halt meg, egy volt a barátai közül. Aggódott értük. Ennek ellenére mégis én hisztiztem, én estem darabokra, ő pedig ismételten önmaga elé helyezett. Muszáj voltam megcsípni az alkarom, hogy tudjam, nem a képzeletem játszadozott velem, és Newt tényleg létezett.
 Azonnal viszonoztam a mosolyát, nehogy észrevegye, a gondolataim igencsak elkalandoztak. Ha mégis feltűnt neki, nem említette, csupán közelebb húzott magához és egy lágy puszit lehelt a homlokomra.
 Az alvóhelyként használt romos házban, ami csupán egy-két méterre lehetett tőlünk, megmozdult valami. Egy hangos puffanás jelezte, hogy az egyik bökött felébredt, vagy alvás közben megfordult és feldöntött valamit. Teljesen mindegy volt, a lényegen semmi sem változtatott: el kellett tűnnöm, méghozzá minél hamarabb.
- Vigyázz magadra, és ne felejtsd el; Harrietnek és Sonyának egy-egy hosszított kés pihen az övcsatjában, amit eltakarnak a napsugárzás ellen védő textíliák – csacsogtam, hogy megőrizve a látszatot biztosítsam róla, hogy elhittem, egyszer minden rendben lesz. Miközben meséltem, az ujjaimmal megerősítettem a testem köré tekert védőruházatot összekötő csomókat, pont olyan sorrendben, ahogy beszéltem róluk. - Én készítettem őket, ha benyúlsz a hónaljuk alá, egy könnyed rántással kioldhatod a látszatra erős csomókat.
 Newt erőteljesen bólintott, s a bal kezét vízszintesen a mellkasa elé tartva, a jobb könyökét az alkarjára támasztva megsimogatta az állát, mint aki valami életbevágóan fontos dolgon törte a fejét.
- Mintha már említetted volna – válaszolta, továbbra is kifigurázva, mire ökölbe szorítottam a tenyerem és belebokszoltam a vállába. Az ütésem szándékosan volt gyenge, a szöszi mégis megbillent, az arcára pedig egy csúnya grimasz ült, mint akinek ténylegesen fájt az előbbi közjáték. Ha nem lettem volna tisztában az erőviszonyokkal, gondolkodás nélkül elhittem volna neki.
- Ah, rendben – suttogtam, majd egy utolsó pillantást vetve az omladozó búvóhelyre, ahol a barátaim pihentek, vettem egy mély lélegzetet. Bizakodva néztem a jövő elé, a közös jövőnk elé. - Most már tényleg mennem kell, a végén még felkel a Nap, mire visszaérek.
 Nehéz volt hátat fordítani és többet vissza se nézni. Nehezebb, mint azt valaha is gondoltam volna, vagy valaha bevallottam volna bárkinek is.
- Vigyázz magadra! – A magasba tartva a jobb kezem, a mutató ujjam az ég felé bökve intettem neki anélkül, hogy a talpaim a földbe gyökerezve megállásra késztettek volna. Ahogy egyre távolodtam a fiúktól, egyre könnyebbek lettek a lépteim, mintha az a pár óra, amit együtt töltöttünk meg sem történt volna, és nagyon reméltem, hogy ez a nyugalom a mimikáimba is beleszőtte magát, máskülönben a búcsú ezúttal véglegessé és megmásíthatatlanná vált volna.
 Az egy órás út alatt leginkább a jelenre koncentráltam. Volt, hogy a kaktuszok híján kopár tájat, volt, hogy a fokozatosan fakuló eget, időnként a szél által vájt süppedéseket figyeltem. Nem akartam gondolkozni, már hányingerem volt attól, hogy folyton kattogtam valamin, valami hatalmas jelentőséggel bírón, végül mégsem jutottam semmire. Talán a VESZETT tévedett velem kapcsolatban, mégsem voltam extra intelligens, csupán idő- és pénzpazarlás volt felnevelniük, és már gyermekként a Buggyantak közé kellett volna lökniük.
- Te meg mégis mi a plottyot csinálsz, bökött? – már majdnem felértem az utolsó aranysárga domb tetejére, amikor valaki elállva a napsugarak útját, bököttnek szólított. Mivel a B csoport tagjai sosem használtak ehhez hasonló sértéseket, kérdés sem volt, ki kért számon a kimaradásomért. A vállaim azonnal előre estek, a tüdőmbe zárt, megfáradt levegő pedig az éterbe szökött, ahogy fokozatosan felengedtem. Teresa a barátom volt, a szövetségesem, így biztonságban maradt a titkom.
- Sétálok. Miért; minek tűnik? – kérdeztem nevetve, miközben megtettem a minket elválasztó szakasz utolsó harmadát. A vászonba tekert tenyeremmel többször is megveregettem a csapzott lány vállát, még mielőtt tovább sétáltam volna a menedékként használt, rögtönzött táborhelyünkig. Fáradt voltam, nyűgös, és úgy éreztem, akár ölni is képes lettem volna egy pohár, frissítő itókáért. A Tisztáson eltöltött napok alatt sosem gondoltam volna, de meglepően hűsítőnek hatott minden egyes langyos vízcsepp, amikor idekint az ötvenet verdeste a hőmérő higanyszála.
- Árulásnak – először nem is fogtam fel, miről beszélt, csak később, amikor már túl késő volt. A fekete hajú lány a karom után kapva sikeresen a csuklóm köré tekerte vékony ujjait, melyek vörös foltokat kreáltak a bőrömre. Felvont szemöldökökkel, elhűlve mustráltam Teresa hideg vonásait, amik még sosem tűntek olyan idegennek, mint abban a pillanatban.
- Ó, tényleg? Mert az éppenséggel a te szakterületed, nem az enyém – sziszegtem a tarkójára égetett címkére célozva, ám ezúttal nem kapott a fekete szavakhoz, a tenyerei biztosan tartották az enyém.
- A fiúknál voltál, ne is tagadd! – követelőzött egy nagyot rántva rajtam. A vállam ropogva könyörgött a szabadságért, miközben az agyam kiutat keresett; eddig sikertelenül. A lábai túl biztosan álltak, lendület nélkül képtelen lettem volna kigáncsolni, ráadásul, ha megpróbáltam volna fellendíteni az egyiket, könnyen elveszthettem volna az egyensúlyomat. A táj ébredésének köszönhetően meleg volt, alvás és étkezés hiányában pedig erőt vett rajtam a kimerültség. Nem kockáztathattam, a szabad kezemmel kellett kiszabadítanom magam, már csupán csak azt kellett kitalálnom, mégis hogyan.
- Egy másodpercig sem. Mert veled ellentétben, aki olyan közel áll Thomashoz, hogy felkapja a vizet, ha ezt bárki is figyelmen kívül meri hagyni, én tényleg szeretném, hogy életben maradjon – suttogtam, olyannyira közel hajolva az arcához, hogy azon sem csodálkoztam volna, ha pár nyálcsepp a bőrére fröccsent volna. Éreztem, ahogyan a düh adrenalint termelve feltöltötte a testem, ezzel a pipacsvörössé vált fejem mellé igazi erőt ajándékozva. Gondolkodás nélkül a lány gyomrába vágtam a könyököm, aki kissé meggörnyedve ösztönösen a fájó ponthoz kapta a tenyereit.
  Azonnal elhátráltam, megtartva a szabadságom.
- Szóval elárultad a csoportod – Teresa hangja tele volt megvetéssel, egyszerűen nem tudtam hova tenni a lekezelő stílusát, pedig egészen eddig a pillanatig abban a hiszemben éltem, hogy a Futárok Elöljárójával ellentétben én képes voltam tolerálni a lány egyedi hanghordozását, ám ez az állítás igencsak megdőlni látszott.
- Nekem ők a csoportom, ez sosem volt másképp – válaszoltam foghegyről, leutánozva a Zöldbab hetyke testtartását. A jobb tenyerem, amiről a lány magánakciója következtében leszakadt a barnás textília, a csípőmre csaptam, a bal kezemmel pedig a mellkasát ütögetve, megnyomtam minden egyes szót, ezzel a lehető legjobban kihangsúlyozva őket. Az egykori tiszttársam megrázta a fejét.
- Köszönöm, Teresa – a hátam mögül érkező vékony hang hallatán összerezzentem, s ahogy vontatottan átlestem a vállaim felett, a szemeim összeszűkültek a hirtelen világosságtól. Kénytelen voltam a szemöldökeim vonalához emelnem a tenyerem, hogy ki tudjam venni a jövevény körvonalait. A felismerés szíven ütött.
- Sonya? – kérdeztem elhűlve, ismételten Az Árulónak szentelve a figyelmemet. - Hogy merted?! – Képtelen gondolatok cikáztak az agyamban, és mire felfogtam, mi lenne a számomra legkedvezőbb lépés, már túl késő volt. Menekülés helyett az agressziót választottam, és abban a pillanatban, hogy a tenyerem a fekete hajú lány hófehér arcán csattant, Sonya lefogta azt, és durván a másik mellé kötötte.
- Nem hagyhattam, hogy belerondíts a tervünkbe – szabadkozott, ezzel csak még inkább rontva a helyzeten. Mert azzal, hogy elárult, nem csupán nekem ártott, hanem a fiúknak is. Thomasnak. Pedig állítása szerint a szertelen és szüntelen kíváncsi bökött fontos volt a számára. El sem akartam képzelni, hogy akkor Minhóval, akit sosem kedvelt igazán, mégis mit művelt volna a gyógyír megszerzéséért. - Sajnálom, Mary.
- Francokat sajnálod, te áruló vacadék – köptem, ide-oda kapálózva. Az egész szituáció kínosan hasonlított arra a délutánra, amikor Frank és az agyhalott haverjai elkaptak minket és kikötöztek egy póznához. Sonya is hasonlóképp ráncigált. Mintha meg sem fordult volna a fejében, hogy ezzel fájdalmat okozhatott. - Ezt még nagyon megbánod! Eressz el, nem hallod?
 Végül a kis vörös megunta a vonaglásom. Lefékezett, és ahogy a hozzám közelebbi talpára léptem, ő füttyentett valakinek, a társa pedig kupán vágott egy kicsi, sima, szabályos kör alakú tárggyal; Harriet tőrének markolatával, tudatosult bennem, még mielőtt elnyelt volna a sötétség.
 A szemhéjaim olyannyira elnehezedtek, hogy képtelen voltam kinyitni őket, pedig a kábaság lassacskán elpárolgott, a helyén csupán tompa szédelgés maradt.
- Tessék, a borogatás majd jót tesz. – Valaki egy nedves ruhadarabot nyomott a tarkómra, és bár a hangja ismerős volt, nem tudtam arcot párosítani a behízelgő tónushoz, egészen addig, amíg a szemeim meg nem adták magukat az akaratomnak és meg nem pillantottam Teresát. Ha nem lettem volna egy törött tartógerendához kötözve, azon nyomban elhúzódtam volna tőle, de így csupán a fejemet mozgatva hajoltam a lehető legtávolabb.
  Összeszedve minden nyálam, szemtelenül arcon köptem.
- Dugd fel magadnak! – replikáztam mérgesen, miközben megpróbáltam kiszabadítani a kezeimet; mindhiába. Habár Sonya úgy nézett ki, mint egy törpe kiskirálylány, szemmel láthatóan vele született tehetsége volt az emberek kikötözéséhez. A csuklómat pillanatok alatt kikezdte az érdes madzag, mégsem adtam fel. Nem hagyhattam, hogy megöljék a testvéremet, a barátaimat, vagy a fiút, aki félelmetesen fontossá vált a számomra az elmúlt hetek alatt.
- Én tényleg sajnálom, de muszáj volt leállítanom téged, még mielőtt mindent tönkre tettél volna – szabadkozott, jóllehet már nem lépett közelebb, ahogy azt a csulázás előtt próbálta. Helyette az arcához emelte a nedves anyagot, és letörölte a nyálamat.
 A fejem hasogatott, mintha ezernyi kicsiny bombát rejtettek volna el benne az Alkotók, akik most kényük-kedvük szerint aktiválták a mini szerkezeteket; borzalmasan nehéz feladatnak tűnt a koncentráció.
- Miről beszélsz? – kérdeztem, leplezhetetlen kíváncsisággal. Hiába minden ellenszenvem, a személyiségem ezen darabkáját lehetetlenség lett volna kiirtani belőlem, és hogy őszinte legyek, meg sem fordult a fejemben, hogy megtegyem. Ez a kérdés arra a Maryre emlékeztetett, aki a Tisztáson voltam, aki még nem veszített el egyetlen számára fontos embert sem, legalábbis olyat, akire tisztán emlékezett, s akinek az volt a legnagyobb problémája, hogy a Konyhára száműzték az Építők csoportja helyett.
- Aris és én elvisszük Tomot egy biztonságos helyre, ahogy azt a VESZETT emberei kérték. Akkor életben marad – elhűlve kapkodtam a fejem hol jobbra, hol balra. Hirtelen azt sem tudtam, melyik információ hökkentett meg jobban, vagy melyiken kellett volna igazán fennakadnom. Ahogy azt a VESZETT emberei kérték... a VESZETT emberei kérték... Teresa az Alkotóknak dolgozott. A francos Alkotóknak!
- Ki a franc az az Aris? – kérdeztem mégis, mert az előbbi túl mélyen érintett ahhoz, hogy az elmém akár csak a töredékét is, de fel tudta volna dolgozni. Mert ha a tarkónkra vésett szavak ennyire találóak voltak, el sem tudtam képzelni, mit tervezhettek velünk. A Ragasztó; Newt lenne az, aki képes lesz összhangra bírni a két csoportot? Az Útmutató és A Vezér; Minho és Harriet tényleg megtalálják a Menedéket, még mielőtt lejár a határidő? Meggyilkolandó a B csoport által; Thomas halála elkerülhetetlen?
- Egy a két srác közül, akik a B csoporthoz tartoztak – legyintett, és akkor beugrott. A szöszi tényleg említette, hogy kaptak két újoncot, valakit, aki a társuk lehet, és valakit, aki igazán őszinte, legalábbis az éjfekete billogok szerint. Bárcsak magamtól rájöttem volna, hogy Aris Teresa társa és nem a miénk! Bárcsak gyanakodtam volna!
- Te tényleg elárulsz minket – hüledeztem, mire Teresa elhúzva a száját összepréselte azt. Egyébként is vékony ajkait olyannyira összenyomta, hogy kifutott belőlük minden szín és egy röpke pillanatig úgy tűnt, mintha soha nem is léteztek volna. Egy lett a sivatagi szörnyetegek közül. - Egész idő alatt az Alkotóknak dolgoztál?
 A lány állta a tekintetem, jóllehet ha engem vádoltak volna ilyesmivel, képtelen lettem volna a tisztársaim szemébe nézni. Így is elég nagy bűn volt, hogy segítettünk az Útvesztő megépítésében.
- Csak azt teszem, ami a legjobb Tomnak. A VESZETT számára is fontos, hogy életben maradjon.
 Fújtatva mocorogtam, egyszerűen nem találtam a helyem, pedig a meleg a szokásoshoz képest még igencsak elviselhető intervallumban stagnált. Azt kívántam, bárcsak olyan körültekintően figyeltem volna a recézett késemre, mint Minho a saját fegyvereire! Akkor most könnyedén elvághattam volna a durva köteleket. Így nem maradt más esélyem, meg kellett győznöm az előttem szobrozó vacadékot, hogy engedjen el.
- Hallod is, amit mondasz? Ha az lenne, nem akarnák megöletni – a kényszeredett, már-már hörgésre emlékeztető nevetés akaratom ellenére tört utat magának a torkom legmélyéről. - Hát, nem veszed észre, hogy kedvük szerint irányítanak? Az övék vagy – bár a kiszáradás miatt lehetetlennek tűnt, ismételten sikerült köpnöm egyet, ám ezúttal csupán Teresa cipőjéig repült a nyál, holott igazából a hajára céloztam.
- Nem vagyok senkié – replikázta felhúzott orral, miközben a nedves rongyot a földre dobva, összefűzte a karjait. Hála márványszín orcáinak könnyen kivehetővé váltak a bőrén megjelenő pipacsvörös foltok, melyek az ember tudtára adták, mennyire dühös volt valójában. A pókerarc ezúttal nem vált be.
- Akkor engedj el, és lásd be, hogy a VESZETT csak árt nekünk – kontráztam rá ismételten, mialatt a halántékom mentén a ruhámra csöppent egy sós izzadságcsepp. Az ég felé fordítva a fejem szerencsére nem láttam felhőket, de általában a legnagyobb viharok előtt volt a legfülledtebb a levegő, és ez nem kecsegtetett túl sok jóval. Azonnal ki kellett szabadulnom, nem csak a fiúk, de önmagam miatt is. Ha itt hagynak, kétség sem fér hozzá, hogy ropogósra süt egy kósza villám; gondoltam fanyarul, úgy, hogy attól a portól mocskos homlokom is gyűrötté vált.
- A VESZETT jó – suttogta, és mintha ezzel befejezettnek tekintette volna a témát, egyik pillanatról a másikra hátat fordított nekem.
- Teresa! Kérlek ne, kérlek! – könyörögtem, de úgy tett, mint akit egy plexifal védelmezett a külvilág zajától; töretlenül tovább sétált, még csak meg sem rezzent. - Meg fogják ölni, hát nem érted? Teresa! – sikoltoztam, miközben őrült módjára rángattam a kötelet. Az érdes madzag olyannyira kikezdte a kezem, hogy éreztem, önnön langyos vérem lecsöppent a padlóra, és elszörnyedtem, ha arra gondoltam, nem sokára Thomas vére is elcsúfítja majd az aranyló homokot.

Sziasztok!
Bevallom, mostanában egyre nehezebben követem nyomon a napok múlását, pedig az iskola miatt ennek könnyebben kéne mennie, nemde? Szerencsére ezúttal időben észhez tértem, így a rész sem késett olyan sokat.
Szeretném megköszönni az előző részhez érkezett sorokat és pipákat! Nagyon jól estek mindkettőnknek, így remélem ezúttal is hasonlóan aktívak lesztek! :)
Kinek hogyan telt az első iskolai hét? Tanultok már? Kijöttök az (új) osztálytársaitokkal? Na és a tanárokkal?
És rákanyarodva a részre: Gondoltátok volna, hogy Teresa tényleg árulóvá válik? Hogy ennyire hisz a VESZETT-ben? Vagy ez az egész egy átverés része, és igazából a fiúk oldalán áll?
Kellemes hétvégét!Jó olvasást!
Millio puszi Xx
szerecsendio

9 megjegyzés:

 1. Drága lányok!
  Nagyon sajnálom, hogy csak ilyen későn íolvastam el a részt és írtam vélemény, de a héten egy kissé el voltam havazva ( ami rekordidőnek számít tekintve hogy ez még csak a második hét a suliban mi lesz itt akkor később kérdem én :D )
  A részhez kanyarodva: bár most nem volt tele kalandosabbnál-kalandosabb történésekkel mégis volt benne valami, ami nagyon megfogott valószínűleg amellett, hogy végre nagyobb belátást nyerhettünk Mary gondolataiba és megtudhattuk mi jár a fejébeén nagyon sajnálom, hogy egyrészről önmagát okolja a történések miatt és hogy a nyakára égetett jelző miatt méginkább magát okolja, pedig szerintem nem kellene habár való igaz, hogy senki nem tudhatja mi a VESZETT legfőbb célja, hogy mi miért és mikor történik, de remélem idővel majd megtudhatjuk hogy mégis miért Mary a PRÓBA mert én még nem következtettem ki sajnos.
  Tudtam annyira tudtam, hogy Mary le fog bukni és hogy Sonja valahogy benne lesz, de Teresa rajta nagyon meglepődtem bár sejtettem hogy valamikor kibukik ez az ÁRULÓ dolog de hogy itt és hogy Maryvel képes ezt megtenni. De előre nem ítélkezés ugyanis a valódi szándékait még nem ismerhetjük azt hogy mit miért tesz, emiatt is már alig várom a folytatást, de azért zárójelben ez elég nagy gonoszság volt tőle pláné a vége hogy otthagyta Maryt na akkor lekevertem volna neki egyet az tuti, teljesen megértettem azokat a kopesket is,de mondom nem ítélkezek előre ... legalábbis megpróbálok :D
  Egyébként érdekes, hogy mennyire befolyásolni Tudja őket egy egy cimke mint pl ez az ÁRULÓ, hiszen az előző Marys részekben is hányszor elgondolkodtatta a lányt ez a jelző most meg a sajátján gondolkozott el. De való igaz hogy az életben is valahogy így működik a dolog azzal a kivétellel, hogy ezek csak ránk ragadtak nem pedig a bőrünkbe vésték. Ó és ha már az árulóknál tartunk úgy hiszem ezek után Arissal az A csoportban még nagy bajok lesznek ha valóban Teresa társa és a fiúk egyenlőre még nem is sejtenek semmit.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Habár a rész első fele könnyedebb volt azért ezzel a Teresa árulása résszel a második felére rendesen felpörgött minden és megintcsak ott lett vége a résznek ahol a legkevésbé szerettem volna még szerencse hogy csupán egy napot kell vegigizgulnom és már kapom is a következő dózist, így nem kell sokáig varnom azért ennyi előnye volt hogy ilyen későn tudtam csak leülni és elolvasni a részt.
   Ó és a legfontosabbat vagyis a kedvenc momentumom majdnem el is felejtettem leírni ami nem más mint *dobpergés* Newt, aki ebben a részben különösen édes volt, nagyon örültem, hogy Mary gondolatai mellett egy szeletet a kapcsolatukból is kaphattunk, ami őrületesen aranyos és édes volt <3
   Hát a kérdésekre még sajnos tippem sincs, de ha lenne is úgyis valami újdonsággal valami sokkal meglepőbb és izgalmasabb megoldással rukkoltok elő, ami miatt imádom a történeteteket és titeket is <3
   Egy újabb hatalmas virtuális öleléssel búcsúzik
   Liza xx

   U.i. Bocsánat ha egy kissé össze-vissza csapongott a gondolatmenetem, de ilyenkor

   Törlés
 2. mindig túl sok minden kavarog a fejemben és hirtelen mindent le akarok írni de azután még eszembe jut valami , amit persze ez a tördelt komment is bizonyít ami miatt szintén bocsánat :)
  U.u.i. Még ez az egy nap várakozási idő is soknak tűnik :)

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Édes, drága Liza!
   Ma reggel nagyon megörültem, amikor az üzeneteim között megtaláltam a kommentárodat. Borzasztóan aranyos tőled, hogy írtál, és igen... tényleg az a legjobb az ilyen "későn" olvasott fejezetekben, hogy nem kell sokat várni a folytatásra. Bár, amikor én olvasom az utolsó pillanatban a részeket, általában a következő részekkel is mindig elcsúszom. Egyébként pedig kitartást az iskolához. A tanárok nálunk is hasonlóan vicces kedvükben vannak. A héten már írtam egy háromórás magyar dolgozatot, és a jövőhét is hasonlóan dolgozat-dúsnak ígérkezik. Majd gondolok rád :)
   Ígérem, a történet folyamán ki fog derülni, hogy Mary nyakára miért pont a PRÓBA szót vésték. Mivel még sok mindent nem tudsz arról, hogy mi fog történni a harmadik nagy egységben, nem csoda, hogy ötleted sincs a Próba eredetére. Ez csak később nyer értelmet.
   Aranyos tőled, hogy a történtek ellenére sem ítéled el Teresát. Ez annyira Thomasos, hogy csak még inkább megmosolyogtat. A következő részben fény Aris árulására is, így a fiúk, ahogy azt te is említetted bajban lesznek, de hát ez várható volt. Hamarosan lejár a kiszabott tizennégy nap.
   Örülök, hogy minden bonyodalom ellenére megemlítetted Newtot is, mert nekem is az az egyik kedvenc részem ebben a fejezetben (habár kétségkívül élveztem a fejezet második felének írását is). Ugye, hogy mennyire aranyosak együtt még így, a sivatag kellős közepén is? *o*
   Egyáltalán nem kell bocsánatot kérned a tördelt kommentért, a csapongó gondolatmenetedet is megértettem, így azzal sincs semmi gond. Még egyszer nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagy nekünk <3
   Kitartást a sulihoz! Pihenj sokat a hétvégén, és ne aggódj a folytatás hamarosan érkezik :)
   Millio puszi Xx

   Törlés
 3. Szia!

  Ez is eléggé izgalmas rész volt szerintem, bár a történések a felétől nem nagyon nyerték el a tetszésemet; és természetesen mindez Teresa dühítő viselkedése miatt volt. Annyira zavaró az a lány! :S Egyszerűen képtelen vagyok a helyébe képzelnem magam, jelenleg egy cseppnyi együttérzés sincs bennem irányába - na jó, talán nagyon parányi mégis -, de a helyében én inkább segítséget kérnék a barátaimtól, és együttes erővel oldanánk meg a helyzetet, és nem művelnék ilyen dolgokat velük. :/ Mondjuk a szándékai nem lennének rosszak, de nem igaz, hogy nem látja, hogy ezt nem így kellene, és hogy rossz módszerekhez folyamodik. :( Remélem Mary valahogy képes lesz kiszabadulni, és még időben meg tudja őket akadályozni, vagy figyelmeztetni a fiúkat; bár erre jelenleg nincs nagy reményem sajnos.

  Nekem egyébként a két lány kapcsolata igen csak furcsa, egyszer az az érzésem támad, hogy utálják egymást, máskor pedig hogy azért mégiscsak szövetségesek, és kitartanak egymás mellett... Teresa részéről mintha egy igen mélyen gyökerező féltékenység lenne Mary irányába, ami azért is nevetséges, mert hát Mary Thomas ikertestvére, és ezt így nem kellene. Bár ezt csak én gondolom így, javíts ki, ha tévedek. :)
  Arra pedig nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi történhetett Teresa és Thomas között, már több részen keresztül is volt említve, de nekem nem jutott eszembe semmi lehetséges válasz.
  Ezt az Aris gyereket pedig itt sem kedvelem, ahogy a könyvben sem volt nagy kedvencem már. Fogtam a fejemet, hogy ne már, miért kell itt is ilyennek lennie. :D A filmben mondjuk elment, ott semmi bajom nem volt vele.

  És akkor utoljára hagyom a jó dolgokat, hogy szép befejezése legyen a kommentemnek. Az elején egy pillanatra mintha el is felejtettem volna, hogy milyen körülmények között vannak a főszereplőink, egyszerűen annyira magukkal ragadtak! Nem történt különösebben semmi extra, csak feküdtek egymás mellett, élvezték egymás közelségét, beszélgettek kicsit, de mégis! Annyira emberi volt, hogy azt szinte szavakba sem tudom önteni. Kicsit mintha ők is elvonatkoztattak volna a velük történt sok rosszról - bár nyilvánvalóan nem teljesen, és egy kicsit csak maguknak éltek. :3 Mary észjárása pedig nagyon tetszik, itt most konkrétan arra gondolok, hogy nem akarja, hogy egymás gyengepontjai legyenek, ezáltal újabb esélyt adva a VESZETT-nek arra, hogy rossz dolgokat műveljenek velük. És szívből remélem, hogy nem is lesz semmi ilyesmire lehetőségük. :)
  Legszívesebben órákig áradoznék arról, hogy az én szememben mennyire tökéletes páros ők az egyébként nem hibátlan módjukon, meg hogy mennyire élethűek számomra, de szerintem az már neked/nektek is unalmas lenne. ><

  Ó, és ez ilyen off téma, de ugye jól emlékszem, hogy te írtad a Halálmadár című blogot? Már régebben is szemeztem vele, de a napokban édesanyám elkezdte olvasni a Pokoli szerkezetek könyveket, így kedvet kaptam arra, hogy elolvassam ezt a blogodat is. Igazság szerint a Jégmadár keltette fel a figyelmemet rá, szóval úgy gondoltam/gondolom, hogy előbb neki kezdek a Halálmadárnak, és utána kapcsolódok be a másik blognak az olvasásába. :)

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Jajj és még annyi, hogy Teresa viselkedése nekem kiszámíthatatlan, annyira ingadozó és nem teljes, hogy fogalmam sincs, hogy a fiúk oldalán áll-e, avagy sem. Persze reménykedhetnék abban, hogy igen, csak ezt rosszul fejezi ki, azonban ha róla van szó, már semmin sem lepődnék meg, és semmiben sem reménykedek. :S De azért hátha, hiszen csodák még létezhetnek.

   Törlés
  2. Édes, drága B.!
   Úgy látszik szép lassan beérem magam, téged, de még mindig nem vagyok olyan gyors, mint FantasyGirl... azért remélem rátalálsz az én válaszaimra is.
   Mary kiszabadulására tényleg semmi esély sem volt, a lányok túlerőben, Newt pedig a második nap leteltéig azt sem fogja tudni, hogy baj van, bár milyen romantikus is lenne, ha a lelke mélyén megérezné, ahogy az a filmekben szokott lenni.
   Teresa szándékai pedig valóban nemesek, egyszerűen csak rosszul közelíti meg a dolgokat,nem bírja kiverni a fejéből, hogy a VESZETT jó, ráadásul megígérték neki, hogy vigyáznak Tomra, aki nagyon fontos a számára. Nem mondom, hogy az ő helyében Mary ugyanígy cselekedett volna, mert neki egynél azért sokkal többen számítanak... de valahol mélyen belül megértem.
   Nem tévedsz, Teresa féltékeny Maryre, amiért ennyire közel állnak egymáshoz, épp ezért próbál kétségbeesetten a fiú megmentője lenni. Hiába tudja, hogy testvérek, hiába tudja, hogy a lány odavan a szösziért... az érzéseit nem tudja megváltoztatni. Épp ezért hiába szövetségesek, néha túlzottan ellenséges. Pedig egyébként király barátnők lehetnének. A két impulzív csaj, aki nem riad vissza az erőszaktól és a harctól.
   A blogban nem fejtettük ki, mi történt köztük, hisz a főszereplőink szemszögéből ez nem volt olyan lényeges, de a könyvben leírtak alapján próbáltuk elhinteni, hogy régebben talán több is lehetett köztük, mint barátság. Emlékszel, Newték mindig Thomas barátnőjeként utalgattak a legfrissebb Zöldbabra?
   Arist a könyvben egyébként egyként egyenesen gyűlöltem, a filmben már képtelen voltam rá. Nagyon érdekes, mennyit változtattak a karakterén, ennek ellenére mi megmaradtunk a könyvben leírt fiúnál.
   Nagyon örülök, hogy a végére hagytad az aranyos részeket, kicsit nosztalgiázva olvastam vissza egyébként a jelenetet és tényleg életszerűre és meghittre sikeredett (hála az égnek!). Nagyon szeretem a kettős közös jeleneteit, és mivel ebben a részben olyan kevés volt belőle, megpróbáltam megragadni az alkalmat. Ugye, milyen szép lett volna, ha itt mondják ki először a szeretlek szót?
   Egyébként boldoggá tesz, hogy ennyire bírod Mary észjárását, meglepő módon nem is szoktam rajta sokat agyalni, mintha maguktól jönnének a szavak. Eleinte kicsit féltem, hogy nem lesz méltó az Útvesztő trilógiához, hogy túlságosan kilóg majd a sorból vagy ne adj Isten elnyomja a többieket, de hála neked mára már teljesen megnyugodtam ezzel kapcsolatban. Köszönöm! :)
   Ó! Cseppet se félj, amikor ezeket a részeket írtuk mi is folyton áradoztunk róluk egymásnak, ezt lehetetlen megunni.

   Igen, én írtam a Halálmadár című blogot, és már láttam, hogy írtál a Jégmadárhoz. Nagyon aranyos volt tőled, kicsit meg is lepett, de nagyon örültem. Majd mesélj nyugodtan, anyukádnak/neked hogy tetszettek az eredeti könyvek. Én személy szerint mindet imádtam, épp ezért kezdtem neki a fanfictionnak, amiből mára már egy teljes sorozat van a fejemben... csak győzzem megírni :) Egyébként igen, sokkal praktikusabb a Halálmadárral kezdeni, mert fordított esetben egy-egy fordulat nem üt majd akkorát.. de ahogy kedved tartja végül is (láttam, nem bírtad ki, hogy ne Jemmel kezdj).

   ui.: Teresa Thomas javát akarja, ehhez bárki oldalára képes átállni.
   Millio puszi Xx

   Törlés
 4. Kedves szerecsendio!
  Szeretem Mary gondolatait olvasni, furcsán hangozhat, de szinte felfrissülök tőle. Olyan tiszta és mégis szenvedélyes, még fejben is , hogy az hihetetlen számomra.
  Newt "még egy perc" könyörgése nagyon cuki volt, jó látni, hogy ennyire ragaszkodik a lányhoz. Marytől nagyon rendes, hogy Teresa miatt nem hagyta ott a B csoportot, pedig érezni lehet rajta, hogy sokkal szívesebben lenne a fiúkkal. Imádnivaló, ahogy Mary a fiú minden egyes szaván, rezzenén áhítatosan csüng, látszik rajta, hogy nagyon szerelmes Newt-ba. Bár ez az aprós összekülönbözésük kicsit érthetetlen volt számomra, de szerencsére kimondatlanul is kibékültek.
  Nem gondoltam volna, hogy pont Teresa fog rájönni Mary settenkedésének céljára, előbb gondoltam volna egy B csoportos lányra, mint rá. Vicces és irónikus, hogy pont Teresa beszél árulásról, és valamilyen szepontból mégis igaza van, még ha ezt nem is akarom elismerni.
  Nem tetszett, hogy a lányok összefogtak Mary ellen, hogy nehogy belepiszkítson a tervükbe, ez nagyon alja húzás volt tőlük, főleg Teresától, aki tudja, hogy milyen szoros kapcsolatban áll a lány a fiúkkal. És ezek után még van képe a lánynak úgy tenni, mintha semmi sem történt volna és lazán ápolgatja Maryt.
  Teresa ragaszkodás és hűsége ehhez "a Veszett jó" maszlaghoz még a könyvek után is kiborító. Annyira vaknak érzem a lányt, hiába akar jót Tommynak, de nem látja be, hogy nem ez a módja ennek. Ha megkéri Maryt, biztos segített volna neki a lány megvédeni Thomast, hiszen az ikertestvéréről van szó.
  Nagyon élveztem ezt a fejezetet is, szóval köszönöm!
  Sok puszi, Kat

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Édes, drága Katherine!
   Annyira jó viszont látni a neved a képernyőn, el sem hiszed! Már szinte nem is reménykedtem benne, hogy visszatérsz, és akkor itt vagy lelkesebben, mint valaha. Mire elértem odáig, hogy leülve a laptopom elé mindenre válaszoljak,mára végére is értél! Azért remélem, hogy látni fogod majd a válaszaimat :)
   Örülök, hogy szereted Mary gondolatait olvasni, én pedig imádtam írni. Tipikusan az a karakter, aki ösztönből cselekszik, amit ugyebár a szavai is tükröznek, így szinte mindent ki lehet mondatni vele.
   Furcsa, mennyire látszik egy emberen, ha szerelmes, mégis milyen nehéz észrevenni, ha téged szeretnek. Mary valóban fülig szerelmes Newtba, egy része bőszen tiltakozott a távozás ellen, de ebben a világban a túlélés háttérbe szorítja az érzelmeket. Hahah, sajnálom, hogy érthetetlen volt a számodra ez az apró kis összetűzés, de gondolj bele. Mindketten napok óta a sivatagot róják, feszültek, ragaszkodóak... ilyenkor minden apróságon felkapja a vizet az ember. Mary nem ismeri Brendát, és bár Newt sem régóta, a természetéből fakadóan zavarta, hogy a lány látatlanul is ennyire elítéli.
   Teresa okos lány. Ha nem lenne "valamilyen szinten igaza", sosem cselekedne úgy, ahogy. Mindig van egy érve, ami megmagyarázza a tetteit, még ha az ilyen kifordított is. Ő úgy gondolta, a VESZETT megkíméli Thomas életét, ha elviszik arra a bizonyos helyre. Mivel fontos számára a fiú, a többi nem igazán számított.
   Teresa nem akarta, hogy Marynek baja essen, ezt szeretném mindenképpen tisztázni. Ő csak meg akarta menteni Thomast, viszont Maryt képtelen lett volna meggyőzni arról, hogy a VESZETT az ő oldalukon áll, így ki kellett vonnia a forgalomból, ezt pedig csak így tudta kivitelezni. Az, hogy utána megpróbálta ellátni részben a bűntudatnak mondható be.
   Nagyon szépen köszönöm, hogy írtál <3
   Millio puszi Xx

   Törlés